O nás

Kdo jsme?

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, byla dána do provozu 1. září 1989. Jejím zřizovatelem je Město Vsetín. Je to dvoutřídní škola s kapacitou 53 dětí. Nachází se v pěkném prostředí Horního Města, je obklopena prostornou zahradou, která skýtá pro děti možnost her, pohybu, zábavy, ale jsou zde i zákoutí, kde děti naleznou klid a intimitu. Velkou výhodou MŠ je terasa, která je součástí budovy, dá se zastínit markýzou a děti zde tráví od jara do podzimu velkou část dne.
Děti jsou do tříd rozděleny dle věku, vztahů, potřeb svých i přání rodičů. Zaměstnanci MŠ každý den připravují zajímavý program, který by děti zaujal, navštěvujeme s dětmi kulturní akce,divadelní a filmová představení, aktivity, pořádané ALCEDEM, ZUŠ, spolupracujeme s Hvězdárnou Vsetín, ZŠ Sychrov, Odbornou střední školou J. Sousedíka na Rybníkách. Nejužší spolupráci máme s rodiči. S dětmi pro ně připravujeme vánoční rozjímání, oslavu Dne matek, společná tvořeníčka, výpravy do pohádky aj. S dětskými výtvarnými pracemi se účastníme výtvarných soutěží, aktivně se zapojujeme do akcí, pořádaných odborem školství a kultury MěÚ Vsetín.
Po celý rok se snažíme dětem zpříjemnit pobyt v MŠ akcemi, na které se těší a rády připravují např. dětský karneval, plavecký kurz, výlety, olympiády. Pro děti s vadami řeči je zajištěna logopedická péče. Od 1. ledna 2001 je MŠ Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace, právním subjektem.