Úřední deska

Seznam dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce  2020-2021

Seznam přijatých dětí

Letní prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných městem Vsetín v roce 2020

MS_PRAZDNINY_2020

Žádost-o-umístění-dítěte-prázdniny-2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 2020

VÁŽENÍ RODIČE,

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO NÁHRADNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU SI MŮŽETE VYZVEDNOUT VE SVÉ KMENOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE VE DNECH 25.5.202 – 3.6.2020.

VYPLNĚNÉ JE PAK ODEVZDÁTE V NÁHRADNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE, KTEROU JSTE SI DLE ROZPISU VYBRALI, A TO VE DNECH 4.6.2020 A 5.6.2020 V DOBĚ OD 6:00 HOD. – 15:00 HOD.

Oznámení o znovuotevření MŠ
Od 25. 5. 2020 bude MŠ opět otevřená v běžném provozním čase, to je 6:00 – 16:00 hod. Bližší informace a hygienická opatření jsou k nahlédnutí zde:
Také je povinné první den při návratu do MŠ předložit toto Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:

Oznámení o rozhodnutí zřizovatele ve věci uzavření MŠ Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace

koronavir

 

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol_od_11._3._2020

Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

 

Rozpočet na rok 2020

Předkládáme k nahlédnutí návrh rozpočtu plánu výnosů a nákladů na rok 2020, včetně návrhu střednědobého výhledu.

rozpocet_ke_zverejneni_2020

 

Školní řád 2019

_________________________________________________________________________________

Návrh rozpočetu na rok 2020

Předkládáme k nahlédnutí návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2020, včetně návrhu střednědobého výhledu.

střednědobý rozpočet

 

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 – 2020

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2019

 

Žádost o umístění dítěte – prázdniny 2019

Žádost o umístění dítěte – prázdniny 2019

 

Seznamování s cizím jazykem

– od druhého pololetí tohoto školního roku nabízíme pro děti (především ze Zvídálků) v naší MŠ seznamování s cizím jazykem. Formou písniček, her, pohádek a podobně si děti pod vedením zkušeného lektora přibližují základy anglického jazyka.  Lekce probíhají v době provozu MŠ.

 

Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

výzva – oprava plotu 2019 (1)

 

 

Oznámení o zápisu do MŠ na školní rok 2019-2020

Oznameni_zapisu_MS_2019_2020

Žádost o umístění dítěte v MŠ ve školním roce 2019-2020

kritéria 2019

Registrace k zápisu do MŠ také elektronicky

Od 24. dubna do 13. května mohou ve Vsetíně opět rodiče i mateřské školy využívat internetový portál www.zapis-ms-vsetin.cz, který jim usnadní přihlašování dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání i zápis mladších dětí do mateřských škol.

Registrace k zápisu do MŠ také elektronicky

 

 

Oznámení o prázdninovém provozu mateřských škol zřizovaných Městem Vsetínem na dobu hlavních prázdnin ve školním roce 2018-2019

MS_PRAZDNINY_2019

 

Rozpočet na rok 2019

Předkládáme k nahlédnutí návrh rozpočtu plánu výnosů a nákladů na rok 2019, včetně návrhu střednědobého výhledu.

Rozpočet 2019 k zveřejnění

 

Návrh rozpočtu na rok 2019

Předkládáme k nahlédnutí návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2019 včetně návrhu střednědobého výhledu.

Návrh rozpočtu 2019 + střednědobý

 

Informace o zpracování osobních údajů v mateřské škole

Informace_o_zpracování_oú_MŠ_2018

 

Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

ochrana dat


Školní rok 2018/2018

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

seznam přijatých dětí

 

Prázdninový provoz mateřských škol (2.7.2018 – 31.8.2018)

Od 15.5.2018 jsou k dispozici závazné přihlášky do náhradních mateřských škol, zákonní zástupci si je mohou vyzvednout v kmenové MŠ nebo si je stáhnout na stránkách MŠ do 29.5.2018. Ve dnech 7.6. 2018a 8.6.2018 je vyplněné odevzdají v náhradních školách. Pzázdninový provoz je uveden na uřední desce níže.

Žádost o umístění dítěte v náhradní MS během prázdnin

 

Vážení rodiče,

k zápisu do mateřské školy (MŠ Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace) na školní rok 2018/2019 se můžete  REGISTROVAT  elektronicky na stránkách města Vsetína:  

 https://www.zapis-ms-vsetin.cz/

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2018/2019

kritéria 2018

Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Oznameni_zapisu_MS_2018_2019

 

 

Školní řád

Upozornění – omluvenky

Upozorňujeme rodiče dětí předškolního věku, že vzhledem k zavedení povinné předškolní docházky, je nutná omluva absence vašich dětí.
Děkujeme za pochopení