„Blíž k přírodě – blíž k sobě“

Projekt je v rámci programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika a jeho cílem je vzájemné poznávání života a životního prostředí dětí na Slovensku a v Česku a to společnými návštěvami, tradičními i netradičními aktivitami. Naším partnerem je obec Pruské a společně tak s Městem Vsetínem, dalšími MŠ a ZŠ ve Vsetíně usilujeme o zkrášlení našeho životního prostředí, konkrétně našich školních zahrad pro děti. Více informací o projektu můžete najít na adrese: http://www.vsetin-pruske.eu