LOGOPEDIE

Příští středu, to je 25. 11. 2020 přijde do MŠ paní logopedka a bude provádět mezi dětmi depistáž – průzkum vad řeči. U průzkumu, který bude probíhat od 13:30 hodin nemusí být přítomni rodiče.