DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Důležité upozornění pro rodiče

  • Vstupujte s rouškou
  • Po vstupu si desinfikujte ruce
  • Dodržujte odstupy
  • V šatně maximálně po dvou rodičích
  • Předejte dítě paní učitelce a nevstupujte do tříd
  • Dítě si po předání učitelce řádně umyje ruce, než vstoupí do třídy
  • Děti nesmí nosit do MŠ své hračky z domu
  • Každé dítě bude mít ve skříňce podepsanou roušku, denně čistou
  • Děti si do konce školního roku nebudou čistit zuby
  • Na pitný režim budou používat své podepsané hrníčky z domu