Oznámení o otevření MŠ

S radostí  oznamujeme, že se 25. 5. 2020 znovu otevírá mateřská škola!!

Provoz MŠ zůstává beze změn, tedy od 6:00 do 16:00 hodin, nároky na počet dětí v kolektivu žádné nejsou, takže s radostí přivítáme všechny děti (je na uvážení rodičů). Jen je důležité dodržovat určitá hygienická pravidla a předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – toto je ke stažení vpravo na stránce nebo na úřední desce.

Kompletní hygienické pokyny najdete také na úřední desce našich stránek (Ochrana zdraví v MŠ – PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020).

Zde jsou alespoň základní pravidla při návštěvě MŠ:


Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
– Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
– Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
– Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
– Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
– Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ve třídě
– Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost a už se na děti těšíme!

Zaměstnani MŠ