Informace pro rodiče

Od zítřejšího dne, tedy od  19.3.2020, se uzavírají všechny MŠ zřizované městem Vsetín.

V případě dětí, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS a nemají hlídání, je určená krajem tzv.“hlídací škola“ pro děti už od 3 let a tou je ZŠ Sychrov.

Dále nabízí nejen pro děti zaměstnanců IZS, ale i  pro nevyhnutelné případy (např. matky zaměstnané jako prodavačky, v sociálních službách apod.) MŠ Kostka, že by pro tyto děti v případě zájmu otevřela další  třídu.

Pokud byste měli zájem  využít těchto služeb,  kontaktujte, prosím,  p.ředitele  Michala Molka (ZŠ Sychrov) nebo p.ředitelku (MŠ Kostka) p.  Martinu Koňaříkovou.

 

 

Kontaktní čísla:

Ředitel ZŠ Sychrov – 733 776 657, ředitelka MŠ Kostka – 731 871 267