Beseda – školní zralost

Zveme všechny rodiče předškolních dětí na besedu s  klinickou psycholožkou Mgr. Střelcovou a učitelkami prvních tříd ZŠ Sychrov.

Beseda, která je zaměřena na „školní zralost dětí“ se uskuteční 11. března v 16:00 hodin ve třídě Zvídálků.