Schůzka pro lyžaře

Nzapomeňte!  Zítra – ve čtvrtek 14. 11.  v 15:30 hodin bude ve třídě Zvídálků  informativní schůzka pro rodiče dětí, které se přihlásily na lyžařský kurz.