Projekt: „Od pramínku k řece.“

Společný projekt s Diakonií Vsetín zaměřený na integraci dětí ze společensky znevýhodněného prostředí.