Informativní schůzka pro rodiče dětí přihlášených na lyžařský kurz

Zveme všechny rodiče, kteří přihlásili své děti na lyžařský kurz na informativní schůzku, která se koná 14.11.2019, v 15:30 hodin ve třídě Zvídálků v MŠ.

Termín kurzu je 27.1. – 31.1. 2020.

Na všechny se těší paní Ing. Veitová