LOGOPEDIE

V úterý 1.10.2019 naši MŠ navštíví logopedická asistentka, která bude provádět depistáž vad výslovnosti u dětí. V době od 13:30 do 16:00 hodin bude individuálně u každého dítěte ze Zvídálků zjišťovat výslovnost jednotlivých hlásek.  Rodiče dětí, které budou potřebovat logopedickou nápravu, s tím budou poté seznámeni.