Indiánské oslavy v Osadě Slunce Na Kopečku

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na velký indiánský den, který se za pěkného počasí uskuteční v sobotu 14.9. od 9:00 hodin na zahradě mateřské školy a v jejím okolí.

Budeme například házet lasem, lovit ryby, poznávat stromy, pozorovat slunce, jezdit na koni a můžeme se také těšit na lov bizona a opékání bizoních špekáčků. Za vhodného počasí si budeme moci prohlédnout planetárium s nějakým pěkným programem.

Nezapomeňte, že ráno bývá rosa a docela chladno, takže sebe i děti, prosím, vybavte vhodnou obuví a oděvem.

Na malé indiány se těší všichni bratři a sestry z Osady Slunce!!!