Poslední červnové aktivity pro děti

21. 6. 2019 – poslední lekce předplaveckého výcviku

25. 6. 2019 – děti ze Zvídálků navštíví řemeslné dílny studentů SOŠ J. Sousedíka.

27.6. 2019 – Rozloučení se školním rokem 2018 – 2019 – kulturní vystoupení dětí ze Zvídálků a Skřítků, pasování na školáky, možná přijde i kouzelník a další překvapení.